gunnarandreassen-verktøylinje - hold kontakten, og få mye mer.
 
Installasjonsinstruksjoner for Firefox
1. Tillat programvareinstallering fra gunnarandreassen.
2. Installer gunnarandreassen-verktøylinjen.
3. Start Firefox på nytt for å fullføre installasjonen.